NDS船公司 跟踪查询
 
集装箱查询:
提单号查询:
订舱号查询:


NDS(尼罗河航运)总部联系方式:
联系电话:+31 10 281 82 83
联系传真:+31 10 281 82 00
联系邮箱:[email protected]
Skype:niledutch
Visit:Westblaak 95 3012 KG Rotterdam The Netherlands
Postal:PO Box 21032 3001 AA Rotterdam The Netherlands

NDS(尼罗河航运)上海联系方式:
联系电话:+86 21 38657888
联系传真:+86 21 38657850
联系邮箱:[email protected]
联系地址:Room 1704-1706, Park Center 1088 Fangdian Road, Pudong, 201204 Shanghai

NDS(尼罗河航运)北京联系方式:
联系电话:+86 10 6581 6161
联系传真:+86 10-6581 4902
联系邮箱:[email protected]
联系地址:Rm.801 Beijing International Center, Tower 4 No38, Dong San Huan BeiRoad, Chaoyang Distr ,Beij100026 Beijing

NDS(尼罗河航运)广州联系方式:
联系电话:+86 20 87139396
联系传真:+86 20 87139397
联系邮箱:[email protected]
联系地址:Room 1807,Guangzhou International Electronics Tower 403 Huan Shi Road East, Yuexiu District Guangzhou

NDS(尼罗河航运)香港联系方式:
联系电话:+852 27612780
联系邮箱:[email protected]
联系地址:19/F1, Shanghai Industrial Investment Building 48-62 Hennessy Road, Wanchai Hong Kong

NDS(尼罗河航运)宁波联系方式:
联系电话:+86 574 89072001
联系邮箱:[email protected]
联系地址:Room 2803, Portman Plaza No. 48 North Cai Hong Road Ningbo

NDS(尼罗河航运)青岛联系方式:
联系电话:+86 532 8288 1763
联系传真:+86 05 32 82881773
联系邮箱:[email protected]
联系地址:Huiquan Dynasty Hotel, Room C2 No. 9 Nanhai Road Qingdao

NDS(尼罗河航运)天津联系方式:
联系电话:+86 22 23396270
联系传真:+86 22 23312610
联系邮箱:[email protected]
联系地址:Unit303 Huaqiao Bldg, No.92 Additional1 Nanjing Rd Heping District Tianjin PR China 300042 Tianjin


尼罗河航运英文全称为:NILE DUTCH AFRICA LINE,简称尼罗河航运(NDS)。

尼罗河航运(NDS),Nile Ducth Service 简称NDS。是荷兰的一家船务公司,致力于西非,以西非为大本营,以全 球各国为市场。主要到达的港口有luanda、lobito、cabinda、namibe、pointe noire、matadi、liberville、 douala等港口。 尼罗河航运(NDS)NileDutch长期致力于非洲航线的海运服务,尤其是西非航线的航运业务,尼罗河航运(NDS)NileDutch尽可能的为客户提供完善的物流解决方案,并通过自身的努力将您的货物运输到其他航运公司所不能到达的目的地。 尼罗河航运(NDS)的人员拥有丰富的贸易以及海关方面的操作经验,并且至为客户提供亚洲西非航线间的服务,欧洲,南美洲以及南非和西非航线的往来运输服务。